Informace o plánované úpravě návsi

Vážení občané Brnířova,

dovolte mi, abych vás informoval o plánované úpravě návsi v Brnířově a předejít tak nesmyslným teoriím, které se objevily.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě zeleně v obci, hlavně lip na návsi a oslovilo evropsky certifikovaného arboristu s žádostí o posudek všech stromů na návsi v Brnířově.

Tento posudek byl vypracován a zkonzultován s odborem životního prostředí Městského úřadu v Domažlicích a bylo rozhodnuto, že budou provedeny zdravotní řezy a zvýšení průjezdového profilu na 12 lípách na návsi a na 4 lípách bude nutné instalovat bezpečnostní vazby. Tyto práce budou samozřejmě provedeny v období vegetačního klidu.

Dalším krokem k úpravě návsi je rekonstrukce rozbitých palisád kolem Švehlova památníku a kolem Pamětního kamene k 500.let založení obce a výsadba min. dvou stromů na návsi.

Kdo má zájem, má možnost nahlédnout do dokumentů k těmto akcím nebo se může rovnou na tyto akce zeptat buď mě nebo kohokoliv ze zastupitelů a nemusí šířit nesmyslné fámy na sociálních sítích.

Děkuji,

Zdeněk Šup
starosta obce