Vyhlášky v platnosti lze rovnou otevřít klikem na jejich název:

číslo
předpisu

název

druh
právního předpisu

datum
schválení

datum
vyhlášení

datum
účinnosti

datum
pozbytí platnosti

1/1996

O místních poplatcích

OZV

22.03.1996

23.03.1996

10.04.1996

22.10.2004

2/1996

O zajištění čistoty a vzhledu obce

OZV

10.07.1996

12.07.1996

01.08.1996

26.2.1999

3/1996

O stanovení koeficientu daně z nemovitosti

OZV

10.07.1996

12.07.1996

01.08.1996

01.01.2009

4/1996

O koeficientu nájemného z bytu

OZV

10.07.1996

12.07.1996

01.08.1996

30.06.1997

5/1996

Zrušovací vyhláška

OZV

10.07.1996

12.07.1996

01.08.1996

01.08.1996

6/1996

O příspěvku neinvestičních nákladů MŠ

OZV

31.07.1996

02.08.1996

01.09.1996

01.01.2009

1/1997

O růstu koeficientu nájemného 

OZV

23.05.1997

24.05.1997

01.07.1997

30.06.1998

1/1998

O růstu koeficientu nájemného 

OZV

03.06.1998

05.06.1998

01.07.1998

30.06.1999

1/1999

O nakládání s kom. a stavebním odpadem

OZV

15.01.1999

16.01.1999

01.02.1999

16.11.2001

2/1999

O zajištění čistoty a vzhledu obce

OZV

26.02.1999

28.02.1999

01.04.1999

01.01.2012

1/2001

O systému shromažďování a sběru komunálního a stavebního odpadu

OZV

16.11.2001

25.11.2001

10.01.2002

08.11.2012

2/2001

O místním poplatku za sběr kom.odpadu

OZV

07.12.2001

08.12.2001

01.01.2002

22.10.2004

1/2004

O místních poplatcích

OZV

22.10.2004

06.11.2004

01.01.2005

14.03.2013

2/2004

O místním poplatku za sběr kom. odpadu

OZV

22.10.2004

06.11.2004

01.01.2005

25.10.2005

1/2005

O místním poplatku za sběr kom. odpadu

OZV

25.10.2005

04.11.2005

01.01.2006

16.11.2007

1/2007

O místním poplatku za sběr kom.odpadu

OZV

16.11.2007

20.11.2007

01.01.2008

16.12.2009

1/2008

Zrušovací vyhláška

OZV

15.12.2008

16.12.2008

01.01.2009

01.01.2009

2/2008

O místních poplatcích – poplatek ze psů

OZV

15.12.2008

16.12.2008

01.01.2009

14.03.2013

1/2009

O místním poplatku za sběr kom. odpadu

OZV

27.11.2009

29.11.2009

01.01.2010

31.12.2011

1/2011

O zajištění čistoty a vzhledu obce

OZV

01.12.2011

03.12.2011

01.01.2012

08.03.2012

2/2011

O regulaci hluku

OZV

01.12.2011

03.12.2011

01.01.2012

 

1/2012

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Brnířov

OZV

08.03.2012

10.03.2012

07.04.2012

 

 

2/2012

O systému shromažďování a sběru komunálního a stavebního odpadu

OZV

08.11.2012

10.11.2012

01.01.2012

20.06.2016

1/2013

O místních poplatcích

OZV

14.03.2013

16.03.2013

01.04.2013

11. 4. 2019

1/2015

O systému shromažďování a sběru komunálního a stavebního odpadu

OZV

26.01.2015

27.01.2015

13.02.2015

 

1/2016

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

OZV

20.06.2016

21.06.2016

01.08.2016

 

2/2016 O regulaci nočního klidu

OZV

19.09.2016 20.09.2016 06.10.2016 29.01.2018
3/2016 O stanovení školského obvodu mateřské školy OZV 30.12.2016 02.01.2017 18.01.2017  
1/2018 O regulaci nočního klidu OZV 29.01.2018 01.02.2018 17.02.2018               4.1.2019
2/2019 O regulaci nočního klidu OZV 28.03.2019 28.03.2019 28.03.2019  
             
             

Platné obecní vyhlášky obce Brnířov:


Změny obecních vyhlášek:


Zrušené obecní vyhlášky: