Mateřská školka Brnířov
Get Adobe Flash player

 

Mateřská školka v Brnířově zřízena byla na žádost Místního národního výboru.Zemská školní rada vyhověla žádosti a škola byla otevřena a uvedena v činnost 1.10.1945. Počet dětí do mateřské školy přijatých byl 18 a výpomocnou učitelkou této školy ustanovena byla Zemskou školní radou paní Ludmila Štefflová.

Od ledna 1956 byla mateřská škola změněna na zemědělský útulek - přednostně byly přijímány děti matek, pracujících v místním JZD. Od září 1960 je to opět mateřská škola.

Od zřízení MŠ do současnosti se vedení MŠ vystřídalo 8 ředitelek. Budova MŠ byla průběžně udržovaná, ovšem k největší rekonstrukci došlo v roce 2000. Nyní splňuje zařízení přísné hygienické požadavky a přesto po vstupu do MŠ na Vás dýchne teplá rodinná atmosféra, kde Vás vždy přivítáme s láskou :-)

ÚŘEDNÍ DESKA - NOVINKY

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
20.6.2017


Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90,- Kč.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

 

FACEBOOK OBCE

OBECNÍ ZNAK

KDO JE ONLINE

Právě připojeni - hostů: 65 

TRAKTORY BRNÍŘOV

KŮROVEC

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode