Investiční akce
Get Adobe Flash player

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Dne 8.2.2012 byl vydán kolaudační souhlas hlavního řadu kanalizace !!!
Od tohoto dne budou mít tedy majitelé nemovitostí,kteří podepsali souhlasy povinnost budovat kanalizační přípojky. Podle zákona je každý majitel nemovitosti,kde to je technicky možné se neprodleně připojit ke kanalizačnímu řadu-není důvod něco odkládat!

Projektová dokumentace+poučení je uloženo pro všechny na Obecním úřadě Brnířov.

Jak postupovat při budování přípojky:
Řádně si rozmyslet jak a kdo bude přípojku zhotovovat. Brát v úvahu,že pokud bude přípojku dělat odborná firma,bere na sebe veškerou zodpovědnost a poskytuje záruku za dílo. Kdo se rozhodne dělat přípojku sám,bere na sebe veškerou zodpovědnost za případné špatné připojení domu!

Zajistit si vytýčení sítí na pozemku,kudy přípojka povede!!

Přípojka musí být vodotěsná a slouží pouze pro odvedení splaškových vod. Dešťové, balastní, meliorační a předčištěné vody ze septiků a čistíren nesmí být do kanalizační přípojky napojeny!!

Při zhotovování přípojky postupovat podle přiložené projektové dokumentace.

Tam,kde to je technicky možné se může nemovitost připojit přes stávající septik s podmínkou, že do nové kanalizace nepůjdou žádné dešťové ani jiné vody.(ušetření peněz za přípojku)

Napojení přes stávající septik musí být provedeno odbornou firmou!!

Ten kdo si bude připojení dělat sám musí postupovat podle projektu!!!

Na přípojky používat kanalizační roury s minimální pevností SN8!

Změna materiálu a trasy musí být odsouhlasena projektantem přípojek!

Každý je povinen na kanalizační přípojce umístit revizní šachtu DN400! -pokud odborná firma doporučí jiné technické řešení tak osobně projednat na OÚ!

Připojení na hlavní kanalizační řad musí být zkontrolováno pracovníkem VaK Kdyně. Výkop připojení se nesmí zasypat,dokud nebude zkontrolováno pracovníkem VaK Kdyně. Přítomnost pracovníka VaK Kdyně zajistí každému na požádání starosta obce tel.721746743. Za připojení do domu si každý zodpovídá sám!!

Na kanalizační přípojku není nutný kolaudační souhlas,na všechny přípojky byl vydán územní souhlas,proto ihned po zhotovení budou uvedeny do provozu.

Důležité upozornění:
Do splaškové kanalizace mohou přijít pouze splaškové vody!! Pokud bude někdo buď úmyslně nebo neúmyslně vypouštět do splaškové kanalizace vody, které tam nepatří,vystavuje se nebezpečí postihu jak od provozovatele tak od OÚ Brnířov.

Při jakémkoliv problému nebo dotazu kontaktujte starostu obce Zdeňka Šupa na te.721 746 743

 

Investiční akce KANALIZACE BRNÍŘOV

Dne 7.2.2012 byl vydán kolaudační souhlas na hlavní řad splaškové kanakizace v Brnířově.

Zhotovitelem kanalizace je firma PRAVES s.r.o.Domažlice,která vyhrála výběrové řízení.
Hlavním projektantem stavby je firma PROVOD Ústí nad Labem.

Inženýrské služby provádí firma INGEM Plzeň(tzn.získávání povolení,komunikace s úřady,smlouvy atd.). Termín dokončení stavby tzn.hlavního řádu kanalizace bez přípojek k jednotlivým nemovitostem je stanoven podle smlouvy na listopad 2011 a datum kolaudačního souhlasu na konec února 2012.


Financování investiční akce KANALIZACE BRNÍŘOV
Celkové náklady na stavbu:

19 747 340 kč bez DPH 

23 696 808 kč s DPH

 

Celkové náklady na projekty:

153 000 kč bez DPH

186 600 kč s DPH

 

Celkové náklady na projekty přípojek+stav.dozor:

300 000 kč bez DPH

360 000 kč s DPH

 

Celkové náklady na archeologický dozor:

8408 kč bez DPH

10 090 kč s DPH

 

CELKOVÉ NÁKLADY

NA VÝSTAVBU HL.ŘADU KANALIZACE:

20 208 748 kč bez DPH

 

 

Dotace na výstavbu kanalizace Brnířov

Od Ministerstva zemědělství

obec získala 70% dotaci tzn. 13 823 000 Kč

logo_MZ

Od Krajského úřadu Plzeň

obec získala 10% tzn.     1 974 000 Kč

logo_PK

 

Úvěr od Komerční banky Domažlice

obec si vzala úvěr ve výši 3 878 621 kč

logo_KB

 

Zbytek byl dofinancován z vlastních zdrojů.

ÚŘEDNÍ DESKA - NOVINKY

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
22.6.2017

Vyvěšeno:
20.6.2017


Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90,- Kč.
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

 

FACEBOOK OBCE

OBECNÍ ZNAK

KDO JE ONLINE

Právě připojeni - hostů: 60 

TRAKTORY BRNÍŘOV

KŮROVEC

Tento web používá cookie pro optimalizaci obsahu. Více informací zde.

Byl jsem s tímto faktem seznámen(a).

EU Cookie Directive Module Information
php script encode decode php script encode decode php script encode decode php script encode decode