Platba místních poplatků

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad Brnířov upozorňuje, že do 30. dubna 2020 jsou splatné místní poplatky pro letošní rok. Poplatek za psy je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 9/2019, o místním poplatku ze psů, ve výši 100,- Kč za prvního psa nebo 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 

Poplatek za komunální odpady je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůve výši 500,- Kč/os/rok.

Uvedené poplatky můžete hradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Brnířov každou středu od 17:00 do 20:00 hodin nebo převodem na účet u KB č. 24821321/0100 (jako v. s. uveďte svoje číslo popisné, do poznámky vložte příjmení).