Splatnost místních poplatků

Blíží se splatnost místních poplatků, které jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 9/2019, o místním poplatku ze psů, a obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. Oba místní poplatky jsou splatné do 30. 4. 2021.

Poplatek ze psů, který je vybírán od držitelů psa staršího 3 měsíců ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatek za odpady je vybírán ve výši 500,-- Kč/trvale hlášenou os./kalendářní rok nebo 500,-- Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Uvedené poplatky můžete hradit hotově v kanceláři obecního úřadu Brnířov v úředních hodinách (tj. každá středa od 17 do 20 hodin) nebo převodem na bankovní účet č. 24821321/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky vložte Vaše příjmení.