Platné obecní vyhlášky obce Brnířov:

číslo předpisu

název

druh právního předpisu

datum schválení

datum vyhlášení

datum účinnosti

datum pozbytí platnosti

1/1996

O místních poplatcích

OZV

22.3.1996

23.3.1996

10.4.1996

22.10.2004

2/1996

O zajištění čistoty a vzhledu obce

OZV

10.7.1996

12.7.1996

1.8.1996

26.2.1999

3/1996

O stanovení koeficientu daně z nemovitosti

OZV

10.7.1996

12.7.1996

1.8.1996

1.1.2009

4/1996

O koeficientu nájemného z bytu

OZV

10.7.1996

12.7.1996

1.8.1996

30.6.1997

5/1996

Zrušovací vyhláška

OZV

10.7.1996

12.7.1996

1.8.1996

1.8.1996

6/1996

O příspěvku neinvestičních nákladů MŠ

OZV

31.7.1996

2.8.1996

1.9.1996

1.1.2009

1/1997

O růstu koeficientu nájemného 

OZV

23.5.1997

24.5.1997

1.7.1997

30.6.1998

1/1998

O růstu koeficientu nájemného 

OZV

3.6.1998

5.6.1998

1.7.1998

30.6.1999

1/1999

O nakládání s kom.a stavebním odpadem

OZV

15.1.1999

16.1.1999

1.2.1999

16.11.2001

2/1999

O zajištění čistoty a vzhledu obce

OZV

26.2.1999

28.2.1999

1.4.1999

1.1.2012

1/2001

O systému shromažďování a sběru komunálního a stavebního odpadu

OZV

16.11.2001

25.11.2001

1.1.2002

8.11.2012

2/2001

O místním poplatku za sběr kom.odpadu

OZV

7.12.2001

8.12.2001

1.1.2002

22.10.2004

1/2004

O místních poplatcích

OZV

22.10.2004

6.11.2004

1.1.2005

14.3.2013

2/2004

O místním poplatku za sběr.kom. odpadu

OZV 

22.10.2004

6.11.2004

1.1.2005

25.10.2005

1/2005

O místním poplatku za sběr.kom. odpadu

OZV 

25.10.2005

4.11.2005

1.1.2006

16.11.2007

1/2007

O místním poplatku za sběr kom.odpadu

OZV

16.11.2007

20.11.2007

1.1.2008

16.12.2009

1/2008

Zrušovací vyhláška

OZV

15.12.2008

16.12.2008

1.1.2009

1.1.2009

2/2008

O místních poplatcích – poplatek ze psů

OZV

15.12.2008

16.12.2008

1.1.2009

14.3.2013

1/2009

O místním poplatku za sběr.kom. odpadu

OZV 

27.11.2009

29.11.2009

1.1.2010

31.12.2011

1/2011

O zajištění čistoty a vzhledu obce

OZV

1.12.2011

3.12.2011

1.1.2012

8.3.2012

2/2011

O regulaci hluku

OZV

1.12.2011

3.12.2011

1.1.2012

 

1/2012

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Brnířov

OZV

8.3.2012

10.3.2012

7.4.2012

 

2/2012

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV

8.11.2012

10.11.2012

1.1.2012

20.6.2016

1/2013

O místních poplatcích

OZV

14.3.2013

16.3.2013

1.4.2013

11. 4. 2019

1/2015

O systému shromažďování a sběru komunálního a stavebního odpadu

OZV

26.1.2015

27.1.2015

13.2.2015

31.12.2019

1/2016

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV

20.6.2016

21.6.2016

1.8.2016

 

2/2016

O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

OZV

19.9.2016

23.9.2016

14.10.2016

14.2.2018

3/2016

Kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Brnířov

OZV

30.12.2016

31.12.2016

16.1.2017

 

1/2018

 

O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

OZV

29.1.2018

1.2.2018

15.2.2018

4.1.2019

1/2019

 

O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

OZV

17.12.2018

21.12.2018

5.1.2019

11. 4. 2019

2/2019

O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

OZV

25. 3. 2019

28. 3. 2019

11. 4. 2019

31.12.2019

3/2019

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV

25. 3. 2019

28. 3. 2019

11. 4. 2019

 

4/2019

 

O místním poplatku ze psů

OZV

25. 3. 2019

28. 3. 2019

11. 4. 2019

31.12.2019

5/2019

 

Kterou se zrušuje OZV č. 1/2013

OZV

25. 3. 2019

28. 3. 2019

11. 4. 2019

 

6/2019

 

Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV

1. 7. 2019

3. 7. 2019

17. 7. 2019

 

7/2019

 

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Brnířov

OZV

16.12.2019

17.12.2019

1.1.2020

 

8/2019

O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

OZV

16.12.2019

17.12.2019

1.1.2020

 

9/2019

O místním poplatku ze psů

OZV

19.12.2019

17.12.2019

1.1.2020

 

1/2020 O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou OZV 25.5.2020      17.5.2020 11.6.2020 15.7.2020
2/2020 O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou OZV 29.6.2020 30.6.2020 15.7.2020 5.1.2021
3/2020 O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou OZV 21.12.2020 21.12.2020 6.1.2021  
2/2021 O regulaci nočního klidu-stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou OZV 20.12.2021