DSO Lazce - návrh závěrečného účtu 2018 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 23.05.2019

Sejmuto: 10.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová