OZV Obce Brnířov č. 7/2019 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakldádání se stavebním odpadem na území obce Brnířov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 17.12.2019

Sejmuto: 03.01.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová