Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 8. 2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.08.2021

Sejmuto: 05.05.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Šup, starosta