Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.04.2012 17.04.2012 Zasedání OZ
18.03.2012 18.12.2012 Kontrola hospodaření - audit 2010
15.03.2012 31.03.2012 Zápis z jednání OZ č. 17
11.03.2012 26.03.2012 Oznámení o zahájení správního řízení
08.03.2012 23.03.2012 Zápis ze zasedání OZ č. 5
04.03.2012 19.03.2012 Pozvánka na vítání občánků
04.03.2012 19.03.2012 Sčítání lidu - info
01.03.2012 16.03.2012 Zasedání OZ
18.02.2012 03.03.2012 Zasedání OZ č. 5
10.02.2012 25.02.2012 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic
10.02.2012 25.02.2012 Výroční zpráva o činnosti Obce Brnířov
10.02.2012 25.02.2012 Zápis z jednání OZ č. 16
02.02.2012 17.02.2012 Vakcinace skotu
02.02.2012 17.02.2012 Zasedání zastupitelstva
02.02.2012 17.02.2012 Zasedání zastupitelstva

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.03.2012 13.04.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
04.03.2012 19.03.2012 Veřejná vyhláška - prostředí

Výstavba a územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.03.2012 19.03.2012 Územní rozhodnutí přípojky kanalizace
23.02.2012 09.03.2012 Územní řízení dětské hřiště
02.02.2012 17.02.2012 Kanalizační přípojky