Dokumenty na úřední desce

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.05.2019 07.06.2019 Nařízení města Domažlice č. 1/2019 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
Věra Jandová
23.05.2019 10.06.2019 DSO Lazce - návrh závěrečného účtu 2018 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Věra Jandová
16.05.2019 11.06.2019 Oznámení o konání valné hromady DSO
Zdeněk Šup, starosta
16.05.2019 17.06.2019 Zápis o projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace v obci Brnířov za rok 2018
Zdeněk Šup, starosta
16.05.2019 17.06.2019 Porovnání všech položek výpočtu výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Zdeněk Šup, starosta
16.05.2019 16.06.2019 Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 7 z 29. 4. 2019
Věra Jandová
15.05.2019 27.05.2019 Program zastupitelstva 27.5.2019
Zdeněk Šup, starosta
14.05.2019 31.10.2019 Výzva vlastníkům lesa
Věra Jandová
09.05.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření 219 DSO Kdyňsko
Věra Jandová
09.05.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření Obce Brnířov č. 3/2019
Věra Jandová
06.05.2019 27.05.2019 Návrh závěrečného účtu Obce Brnířov za rok 2018
Věra Jandová
06.05.2019 07.06.2019 Návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
Věra Jandová
02.05.2019 27.05.2019 Záměr pronájmu
Věra Jandová
20.12.2018 20.12.2019 Rozpočet DSO Kdyňsko na rok 2019
Zdeněk Šup, starosta
20.12.2018 20.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2019
Zdeněk Šup, starosta
20.12.2018 20.12.2019 Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko č.4/2018
Zdeněk Šup, starosta
27.09.2017 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Zdeněk Šup, starosta

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2019.
Zdeněk Šup, starosta
11.04.2019 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZe
Zdeněk Šup, starosta
04.04.2019 26.05.2019 Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta