Dokumenty na úřední desce

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.06.2018 25.06.2018 Program zastupitelstva 25.6.2018
Zdeněk Šup, starosta
06.06.2018 25.06.2018 Zpráva o výsledku hospodaření DSO Lazce ze rok 2017
Zdeněk Šup, starosta
05.06.2018 25.06.2018 Závěrečný účet obce za rok 2017
Zdeněk Šup, starosta
05.06.2018 25.06.2018 Zpráva nezávislého auditora o výsledku hospodaření za rok 2017
Zdeněk Šup, starosta
08.03.2018 30.09.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Zdeněk Šup, starosta
27.09.2017 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Zdeněk Šup, starosta
11.08.2014 31.12.2023 Výzva - úřad pro zastupování ve věcech majetkových
Zdeněk Šup, starosta

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2018 02.07.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta