Vážení občané Brnířova,

dovolte mi, abych vás informoval o nové situaci v zásobování obyvatel Brnířova pitnou vodou:

Začátkem roku 2017 jsme dostali informaci od současného dodavatele vody, společnosti VaK Kdyně, že zdroj vody ve vlastnictví města Kdyně je již na hraně své kapacity a že stávající zástavba zůstane zatím připojena, ale další navyšování odběru vody je nemožné. Vzhledem k tomu, že odběr vody v Brnířově se neustále zvyšuje, bylo nutné začít jednat a vybrat vhodnou alternativu dodávek vody pro Brnířov. Vedl jsem jednání s několika potencionálními dodavateli vody a výsledkem toho byla nabídka firmy PROKAT Invest na odkoupení zdrojů vody, které v současné době zásobují ZEOS Brnířov, restauraci Pod Šibenicí, bytovky a firmy KDYNIUM a ELITEX ve Kdyni. Součástí tohoto celku jsou i úpravna vody a vodojem. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení celého vodovodu vč. úpravny a vodojemu za cenu 1 900 000,- Kč. Provozovatelem tohoto vodovodu byla vybrána od června 2017 firma PRAVES Domažlice. Od června 2017 obec začala dodávat vodu do firem ve Kdyni. V této době jsem také zahájil jednání s firmou ZEOS Brnířov o možnosti odkupu vodovodu v jejich vlastnictví  z důvodu , aby obec měla kontrolu nad dodávkami vody po celém Brnířově .Koncem července firma ZEOS Brnířov prodala obci vodovod za cenu 25 000,- .Obec Brnířov je tedy v současné době majitelem veškerého vedení vodovodu, které zásobuje vodou občany Brnířova a firma PRAVES Domažlice je jediným provozovatele této sítě. Od začátku roku 2018 je také naplánováno přepojení na tyto naše zmíněné vrty, znamená to tedy, že občané obce Brnířov budou zásobováni vodou od obce Brnířov. Vodné a stočné se tedy budete platit provozovateli a výši těchto poplatků bude určovat zastupitelstvo obce, výši poplatků najdete na úřední desce obce a na webových stránkách obce. V současné době probíhá výstavba nového přivaděče vody pro Brnířov a rekonstrukce úpravny vody. Zároveň budou instalovány čerpadla pro posílení tlaku vody ve vodovodu tak, aby byl dostatečný tlak i v nejvýše položených domech. Přepojení by mělo proběhnout v prvních dnech roku 2018 a budeme se všichni snažit, aby vás to občané Brnířova co nejméně zasáhlo, ale jistě chápete, takový zásah bude chtít vaši spolupráci a velkou dávku trpělivosti.

Prosím vás - všechny občany Brnířova o spolupráci a trpělivost při realizaci tohoto projektu, který je podle mě největší výhrou v historii samostatného Brnířova a jsem  kdykoliv k dispozici všem, při řešení jakéhokoli problému nebo pro jakýkoliv dotaz buď osobně nebo na telefonním čísle 721 746 743.

Děkuji

Zdeněk Šup
starosta obce

Co nejsrdečněji si Vás dovoluji přivítat na internetových stránkách obce Brnířov. Doufám, že Vám tyto stránky přinesou veškeré informace o naší obci, dění v obci a veškeré aktuality a novinky, které zde probíhají. Součástí webu je diskusní fórum, kde se všichni mohou zeptat na otázky týkající se obce a naše spřátelené firmy zde mohou využívat reklamy na své výrobky a služby. Stránky obsahují také fotogalerie jak z obecních akcí, tak z akcí pořádaných naší mateřskou školkou.

Přeji si, ať se Vám naše stránky líbí, ať v nich naleznete veškeré informace o naší obci a Vaše připomínky ať vedou k zlepšování života v Brnířově.


Zdeněk Šup, starosta obce


Získané dotace od státu a Evropské unie

Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90 Kč. Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.


Brnířovské traktory

Brnířovské traktory

Přihlášení