Vážení občané Brnířova,

dovolte mi, abych vás informoval o plánované úpravě návsi v Brnířově a předejít tak nesmyslným teoriím, které se objevily.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o úpravě zeleně v obci, hlavně lip na návsi a oslovilo evropsky certifikovaného arboristu s žádostí o posudek všech stromů na návsi v Brnířově.

Tento posudek byl vypracován a zkonzultován s odborem životního prostředí Městského úřadu v Domažlicích a bylo rozhodnuto, že budou provedeny zdravotní řezy a zvýšení průjezdového profilu na 12 lípách na návsi a na 4 lípách bude nutné instalovat bezpečnostní vazby. Tyto práce budou samozřejmě provedeny v období vegetačního klidu.

Dalším krokem k úpravě návsi je rekonstrukce rozbitých palisád kolem Švehlova památníku a kolem Pamětního kamene k 500.let založení obce a výsadba min. dvou stromů na návsi.

Kdo má zájem, má možnost nahlédnout do dokumentů k těmto akcím nebo se může rovnou na tyto akce zeptat buď mě nebo kohokoliv ze zastupitelů a nemusí šířit nesmyslné fámy na sociálních sítích.

Děkuji,

Zdeněk Šup
starosta obce

Co nejsrdečněji si Vás dovoluji přivítat na internetových stránkách obce Brnířov. Doufám, že Vám tyto stránky přinesou veškeré informace o naší obci, dění v obci a veškeré aktuality a novinky, které zde probíhají. Součástí webu je diskusní fórum, kde se všichni mohou zeptat na otázky týkající se obce a naše spřátelené firmy zde mohou využívat reklamy na své výrobky a služby. Stránky obsahují také fotogalerie jak z obecních akcí, tak z akcí pořádaných naší mateřskou školkou.

Přeji si, ať se Vám naše stránky líbí, ať v nich naleznete veškeré informace o naší obci a Vaše připomínky ať vedou k zlepšování života v Brnířově.


Zdeněk Šup, starosta obce


Získané dotace od státu a Evropské unie

Obec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90 Kč. Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Obec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.


Brnířovské traktory

Brnířovské traktory

Přihlášení