Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.01.2018 18.01.2018 Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
16.11.2017 16.12.2017 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZe
Zdeněk Šup, starosta
07.09.2017 22.09.2017 Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecní povahy Územní plán Brnířov
Zdeněk Šup, starosta
17.05.2017 02.06.2017 Změna Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.2/2016 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
12.05.2017 30.06.2017 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
12.05.2017 30.06.2017 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č.2 zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - příloha č.2 mapa
04.05.2017 29.05.2017 Veřejná vyhláška _ finanční úřad
05.04.2017 15.05.2017 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o územním plánu veřejné projednání návrhu územního plánu Brnířov
22.02.2017 09.03.2017 Opatření obecné povahy - bobr evropský
13.01.2017 28.01.2017 Návrh opatření obecné povahy-bobr evropský
02.01.2017 18.01.2017 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 3 / 2016 , kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Brnířov
23.09.2016 14.10.2016 Obecně závazná vyhláška 2/2016 o regulaci nočního klidu
05.09.2016 20.09.2016 Dražební vyhláška
21.06.2016 10.07.2016 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 1/2016 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03.05.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška _ finanční úřad
19.01.2016 04.02.2016 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
19.01.2016 04.02.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_DUNAJ
19.01.2016 04.02.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_LABE
19.01.2016 04.02.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_ODRA
23.10.2015 30.11.2015 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu