Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2019.
Zdeněk Šup, starosta
04.04.2019 26.05.2019 Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.2/2019 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
2/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
4/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013
5/2019 Zdeněk Šup, starosta
21.01.2019 21.03.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Zdeněk Šup, starosta
10.01.2019 30.01.2019 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Zdeněk Šup, starosta
21.12.2018 13.01.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.1I2019 o regulaci nočního klidu
Zdeněk Šup, starosta
23.11.2018 30.04.2019 Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa
Zdeněk Šup, starosta
18.09.2018 03.10.2018 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.2 územního rozvoje Plzeňského kraje
Zdeněk Šup, starosta
31.08.2018 03.10.2018 Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje
Zdeněk Šup, starosta
14.06.2018 02.07.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
23.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška - upozornění Finančního úřadu
Zdeněk Šup, starosta
23.03.2018 08.05.2018 Veřejná vyhláška -Aktualizace č.2 zásad územního rozvoje PK
Zdeněk Šup, starosta
21.02.2018 12.03.2018 Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
07.02.2018 25.03.2018 Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 4 ZÚR PK
Zdeněk Šup, starosta
01.02.2018 17.02.2018 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.1/2018 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
Zdeněk Šup, starosta
02.01.2018 18.01.2018 Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
16.11.2017 16.12.2017 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZe
Zdeněk Šup, starosta