Organizační struktura obecního úřadu

 

Starosta Zdeněk Šup
Místostarosta Petr Kaše
Administrativní pracovnice ing.Věra Jandová
   
Zastupitelstvo obce Zdeněk Šup
  Petr Kaše
  Mudr.Petr Suastika
  Mgr.Stanislava Ticháčková
  Vlastimil Weber
  Václav Bouberle
  Jana Velková
  Marie Kadlecová
  Libuše Hynčíková
   
 Finanční výbor
předseda Vlastimil Weber
člen Mgr.Stanislava Ticháčková
člen Jana Velková
 Kontrolní výbor
předseda Libuše Hynčíková
člen Mudr.Petr Suastika
člen Marie Kadlecová
 Výbor pro kulturu
předseda Václav Bouberle
člen Lenka Škrabálková
člen Josef Husník
 Hlavní inventarizační komise
předseda Marie Kadlecová
člen Libuše Hynčíková
člen Petr kaše