Obecní kalendář

  

Jsme na Facebooku

Prohlédněte si Brnířov z leteckého pohledu - záznam z dronu s vysokým rozlišením (buď odrolujte stránku až na konec a nebo klikněte zde).

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. (pro podrobnosti rozklikněte celý článek)

 

Blíží se splatnost místních poplatků, které jsou vybírány na základě obecně závazné vyhlášky č. 9/2019, o místním poplatku ze psů,a obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.Oba místní poplatky jsou splatné do 30. 4. 2021.

Poplatek ze psů, který je vybírán od držitelů psa staršího 3 měsíců ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatek za odpady je vybírán ve výši 500,-- Kč/trvale hlášenou os./kalendářní rok nebo 500,-- Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo RD, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Uvedené poplatky můžete hradit hotově v kanceláři obecního úřadu Brnířov v úředních hodinách (tj. každá středa od 17 do 20 hodin) nebo převodem na bankovní účet č. 24821321/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky vložte Vaše příjmení.

Co nejsrdečněji si Vás dovoluji přivítat na internetových stránkách obce Brnířov. Doufám, že Vám tyto stránky přinesou veškeré informace o naší obci, dění v obci a veškeré aktuality a novinky, které zde probíhají. Součástí webu je diskusní fórum, kde se všichni mohou zeptat na otázky týkající se obce a naše spřátelené firmy zde mohou využívat reklamy na své výrobky a služby. Stránky obsahují také fotogalerie jak z obecních akcí, tak z akcí pořádaných naší mateřskou školkou.

Přeji si, ať se Vám naše stránky líbí, ať v nich naleznete veškeré informace o naší obci a Vaše připomínky ať vedou k zlepšování života v Brnířově.


Zdeněk Šup, starosta obce
Certifikát ocenění živá obec

Plánované odstávky ČEZ v Brnířově

ČEZ Distribuce – Plánované odstávkypro podrobnosti klikněte na obrázek
 

Získané dotace od státu a Evropské unie

Loga Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj
Projekt Oprava MK č. 20 v OZ Brnířov byl pořízen/realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Investor akce: Obec Brnířov
Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.


Akce Brnířov – Sociální bydlení je spolufinancována Evropskou unií.

Název akce: Brnířov – Sociální bydlení
Cíl akce: vybudování 3 sociálních bytů pro občany v bytové nouzi

Investor akce: Obec Brnířov
Zhotovitel: SBS group s.r.o.

Logo EUObec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90 Kč. Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo Ministerstva pro místní rozvojObec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

Obec Brnířov získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Integrovaný regionální program 80. výzva – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II na vybudování sociálních bytů pro občany v bytové nouzi. V rámci domu tak vzniknou 3 sociální byty (3kk, 2kk, 1kk). Projekt přispěje k zajištění sociálního bydlení ve Brnířově, které bude sloužit pro osoby v bytové nouzi, kterým budou tyto byty nabídnuty za snížené nájemné. Obec získala dotaci ve výši 4.142.659,50 Kč.

Logo Státního fondu životního prostředí
Obec Brnířov získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí , výzva č. 8/2016 Prioritní oblast 1. Voda Podoblast 1.6 Zdroje vody Podporované aktivity 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody s názvem akce Posílení zdrojů pitné vody v Brnířově ve výši 1.243.055,- Kč. Předmětem podpory je rekonstrukce vodovodního přivaděče od úpravny vody do zásobovacího řadu v obci Brnířov a modernizace technologií pro úpravu vody.

Brnířovské traktory

Brnířovské traktory

Přihlášení