Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.06.2020 29.06.2020 Program zasedání zastupitelstva obce Brnířov dne 29.6.2020
Věra Jandová
15.06.2020 23.06.2020 Pozvánka na shromáždění členských obcí DSO LAZCE
Věra Jandová
28.05.2020 28.06.2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov ze dne 25.5.2020
Věra Jandová
21.05.2020 30.06.2020 Návrh závěrečného účtu 2019 DSO Lazce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a výkazů
Věra Jandová
19.05.2020 30.06.2020 Návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a příloh
Věra Jandová
14.05.2020 25.05.2020 Program zasedání Zastupitelstva obce Brnířov 25.5.2020
Věra Jandová
30.04.2020 25.05.2020 Návrh závěrečného účtu Obce Brnířov za rok 2019 + zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření včetně výkazů
Věra Jandová
25.03.2020 25.04.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov ze dne 2. 3. 2020
Věra Jandová
11.03.2020 27.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Věra Jandová
23.02.2020 03.03.2020 Program zastupitelstva 2.3.2020
Zdeněk Šup, starosta
20.02.2020 02.03.2020 Zasedání zastupitelstva obce Brnířov 2.3.2020
Věra Jandová
06.02.2020 06.03.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov č. 15 z 27.1.2020
Věra Jandová
06.02.2020 21.02.2020 Výroční zpráva obce Brnířov v roce 2019 v oblasti poskytování informací
Věra Jandová

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.05.2020 12.06.2020 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 12020 o regulaci nočního klidu-stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
Věra Jandová
24.04.2020 27.05.2020 FÚ PK - Veřejná vyhláška
Věra Jandová
22.04.2020 11.05.2020 Rozhodnutí -schválení stavebního záměru "Brnířov - parkoviště"
Zdeněk Šup, starosta
06.04.2020 23.04.2020 Oznámení zahájení územního řízení-modernizace železniční tratě
Zdeněk Šup, starosta
17.03.2020 01.04.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
12.03.2020 28.03.2020 Oznámení zahájení společného řízení Brnířov - parkoviště
MeDO-16487/2020-Šab Zdeněk Šup, starosta
28.02.2020 16.03.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zahořanského potoka v ř. km 0,00-13,85
Věra Jandová