Organizační struktura

Starosta Zdeněk Šup
Místostarosta Vlastimil Weber
Administrativní pracovnice Ing. Věra Jandová
Zastupitelstvo obce Zdeněk Šup
  Vlastimil Weber
  Bc. Roman Beneš
  Marie Poláková
  Petr Kaše
  Josef Pišťák
  Jana Velková
  Marie Kadlecová
  Anna Němcová
Finanční výbor
předseda Petr Kaše
člen Martina Pišťáková
člen Jana Velková
Kontrolní výbor
předseda Marie Poláková
člen Anna Němcová
člen Marie Kadlecová
Výbor pro životní prostředí
předseda Petr Kaše
člen Josef Husník ml.
člen Václav Valečka
Výbor pro kulturu
předseda Marie Poláková
člen Jana Velková
člen Anna Němcová
Výbor dopravní
předseda Bc. Roman Beneš
člen Anna Němcová
člen Ing. Jindřich Cozl
Výbor pro školství
předseda Josef Pišťák
člen Marie Kadlecová
člen Helena Šlehoferová
Hlavní inventarizační komise
předseda Anna Němcová
člen Bc. Roman Beneš
člen Marie Poláková