Rozhodnutí ve věci vydání povolení stavby vodního díla „Brnířov - rozšíření vodovodní a kanalizační sítě - 2. část“

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 24.01.2018

Sejmuto: 11.02.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Šup, starosta