Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.1/2018 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.02.2018

Sejmuto: 17.02.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Šup, starosta