Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 23.11.2018

Sejmuto: 30.04.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Šup, starosta