Schválený závěrečný účet obce Brnířov za rok 2018 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.05.2019

Sejmuto: 30.05.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová