Závěrečný účet DSO Kdyňsko za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.07.2019

Sejmuto: 30.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová