Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.08.2020

Sejmuto: 03.10.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová