MZeČR - VV - výzva k uplatnění připomínek + Národní plán povodí Labe

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.06.2021

Sejmuto: 22.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová