DSO Lazce - návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh, zprávy o přezkoumání hospodaření a pozvánky na valnou hromadu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.06.2022

Sejmuto: 22.06.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová