Záměr prodeje části pozemku č. 795/2 v k. ú. Brnířov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.11.2022

Sejmuto: 28.11.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová