Návrh rozpočtu Obce Brnířov na rok 2023 s očekávaným plněním 2022 včetně komentáře a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Brnířov na roky 2023-2025 včetně komentáře

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 29.11.2022

Sejmuto: 20.12.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová