Záměr prodeje pozemku p. č. 138 v k. ú. Brnířov

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 29.11.2022

Sejmuto: 20.12.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová