Záměr pronájmu části pozemku p. č. 795/2 v rozsahu 160 m2

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 20.12.2022

Sejmuto: 31.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová