Volba prezidenta - telefonní čísla KÚPK pro žádost o hlasování do zvláštní volební schránky z důvodu covid 19

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.01.2023

Sejmuto: 29.01.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová