DSO Lazce - Návrh závěrečného účtu 2022 včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.06.2023

Sejmuto: 28.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová