Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.05.2023 30.05.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 29.5.2023
Věra Jandová
05.05.2023 30.05.2023 Návrh závěrečného účtu obce Brnířov za rok 2022 + zpráva o přezkoumání hospodaření + výkazy účetní závěrky
Věra Jandová
04.05.2023 17.04.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 17.4.2023
Věra Jandová
28.04.2023 28.05.2023 Zápis o projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace r. 2022
Věra Jandová
20.04.2023 20.05.2023 Zápis č. 7 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 17.4.2023
Věra Jandová
11.04.2023 27.04.2023 MěÚ Domažlice - společné povolení - zasíťování nových stavebních pozemků v OZ Brnířov
Věra Jandová
06.03.2023 22.03.2023 MěÚ Domažlice - oznámení o zahájení řízení - zasíťování stav. pozemků v OZ Brnířov
Věra Jandová
01.03.2023 01.04.2023 Zápis č. 6 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 27.2.2023
Věra Jandová
28.02.2023 28.03.2023 Oznámení o zveřejnění OZV obce Brnířov o regulaci hlučných činností
Věra Jandová
16.02.2023 28.02.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 27.2.2023
Věra Jandová
09.02.2023 27.02.2023 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2022
Věra Jandová
09.02.2023 27.02.2023 Výroční zpráva o činnosti obce Brnířov v oblasti poskytování informací v roce 2022
Věra Jandová
09.02.2023 09.03.2023 Zápis č. 5 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 31.1.2023
Věra Jandová
31.01.2023 28.02.2023 Záměr pronájmu sociálního bytu 3+KK
Věra Jandová
19.01.2023 31.01.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 30.1.2023
Věra Jandová
18.01.2023 18.02.2023 Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko 3/2022
Zdeněk Šup, starosta
16.01.2023 29.01.2023 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Věra Jandová
03.01.2023 29.01.2023 Volba prezidenta - zřízení a umístění DRIVE-IN stanovišť
Věra Jandová
03.01.2023 29.01.2023 Volba prezidenta - telefonní čísla KÚPK pro žádost o hlasování do zvláštní volební schránky z důvodu covid 19
Věra Jandová
02.01.2023 31.01.2023 DSO Kdyňsko - rozpočtové opatření 22022
Věra Jandová