KÚ PK - VV - o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 14.09.2023

Sejmuto: 02.10.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová