Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.06.2023 20.06.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 19.6.2023
Věra Jandová
09.06.2023 17.06.2023 DSO Kdyňsko - pozvánky na konání valné hromady a rady DSO
Věra Jandová
02.06.2023 28.06.2023 DSO Lazce - Návrh závěrečného účtu 2022 včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření
Věra Jandová
02.06.2023 01.08.2023 Nařízení Města Domažlice - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Věra Jandová
02.06.2023 02.08.2023 Zápis č. 8 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 29.5.2023
Věra Jandová
01.06.2023 30.06.2023 DSO Kdyňsko - návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně příloh
Věra Jandová
30.05.2023 20.06.2023 Záměr prodeje části pozemku p. č. 795/2
Věra Jandová
19.05.2023 30.05.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 29.5.2023
Věra Jandová
05.05.2023 30.05.2023 Návrh závěrečného účtu obce Brnířov za rok 2022 + zpráva o přezkoumání hospodaření + výkazy účetní závěrky
Věra Jandová
04.05.2023 17.04.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 17.4.2023
Věra Jandová
28.04.2023 28.05.2023 Zápis o projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace r. 2022
Věra Jandová
20.04.2023 20.05.2023 Zápis č. 7 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 17.4.2023
Věra Jandová
11.04.2023 27.04.2023 MěÚ Domažlice - společné povolení - zasíťování nových stavebních pozemků v OZ Brnířov
Věra Jandová
06.03.2023 22.03.2023 MěÚ Domažlice - oznámení o zahájení řízení - zasíťování stav. pozemků v OZ Brnířov
Věra Jandová
01.03.2023 01.04.2023 Zápis č. 6 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 27.2.2023
Věra Jandová
28.02.2023 28.03.2023 Oznámení o zveřejnění OZV obce Brnířov o regulaci hlučných činností
Věra Jandová
16.02.2023 28.02.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 27.2.2023
Věra Jandová

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.04.2023 26.05.2023 FÚ PK - VV - daň z nemovitých věcí 2023
Věra Jandová
05.04.2023 21.04.2023 KÚ PK - VV - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK
Věra Jandová
28.03.2023 13.04.2023 MěÚ Domažlice - VV - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová