Archiv úřední desky

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.03.2020 01.04.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
12.03.2020 28.03.2020 Oznámení zahájení společného řízení Brnířov - parkoviště
MeDO-16487/2020-Šab Zdeněk Šup, starosta
28.02.2020 16.03.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zahořanského potoka v ř. km 0,00-13,85
Věra Jandová
17.12.2019 03.01.2020 OZV Obce Brnířov č. 7/2019 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakldádání se stavebním odpadem na území obce Brnířov
Věra Jandová
17.12.2019 03.01.2020 OZV Brnířov 82019 o regulaci nočního klidu
Věra Jandová
17.12.2019 03.01.2020 OZV Brnířov 92019 o místním poplatku ze psů
Věra Jandová

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.03.2020 27.03.2020 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Věra Jandová
23.02.2020 03.03.2020 Program zastupitelstva 2.3.2020
Zdeněk Šup, starosta
20.02.2020 02.03.2020 Zasedání zastupitelstva obce Brnířov 2.3.2020
Věra Jandová
06.02.2020 06.03.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov č. 15 z 27.1.2020
Věra Jandová
06.02.2020 21.02.2020 Výroční zpráva obce Brnířov v roce 2019 v oblasti poskytování informací
Věra Jandová
06.02.2020 21.02.2020 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic Obce Brnířov za rok 2019
Věra Jandová
23.01.2020 24.02.2020 DSO Kdyňsko - RO72019
Věra Jandová
17.01.2020 27.01.2020 Program zasedání zastupitelstva obce Brnířov dne 27. 1.2020
Věra Jandová
17.01.2020 03.02.2020 Rozhodnutí - stavební povolení
Věra Jandová
09.01.2020 09.02.2020 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov ze dne 16.12.2019
Věra Jandová
17.12.2019 31.12.2019 Rozpočtové opatření Obce Brnířov č. 72019
Věra Jandová
06.12.2019 16.12.2019 Program zasedání Zastupitelstva obce Brnířov dne 16. 12. 2019
Věra Jandová
06.12.2019 06.01.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov ze dne 18.11.2019
Věra Jandová
03.12.2019 31.12.2019 DSO Kdyňsko - rozpočtové opatření č. 62019
Věra Jandová