Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.05.2023 30.05.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 29.5.2023
Věra Jandová
05.05.2023 30.05.2023 Návrh závěrečného účtu obce Brnířov za rok 2022 + zpráva o přezkoumání hospodaření + výkazy účetní závěrky
Věra Jandová
04.05.2023 17.04.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 17.4.2023
Věra Jandová
28.04.2023 28.05.2023 Zápis o projednání vyúčtování provozování vodovodu a kanalizace r. 2022
Věra Jandová
20.04.2023 20.05.2023 Zápis č. 7 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 17.4.2023
Věra Jandová
11.04.2023 27.04.2023 MěÚ Domažlice - společné povolení - zasíťování nových stavebních pozemků v OZ Brnířov
Věra Jandová
06.03.2023 22.03.2023 MěÚ Domažlice - oznámení o zahájení řízení - zasíťování stav. pozemků v OZ Brnířov
Věra Jandová
01.03.2023 01.04.2023 Zápis č. 6 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 27.2.2023
Věra Jandová
28.02.2023 28.03.2023 Oznámení o zveřejnění OZV obce Brnířov o regulaci hlučných činností
Věra Jandová
16.02.2023 28.02.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 27.2.2023
Věra Jandová
09.02.2023 27.02.2023 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2022
Věra Jandová
09.02.2023 27.02.2023 Výroční zpráva o činnosti obce Brnířov v oblasti poskytování informací v roce 2022
Věra Jandová
09.02.2023 09.03.2023 Zápis č. 5 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 31.1.2023
Věra Jandová
31.01.2023 28.02.2023 Záměr pronájmu sociálního bytu 3+KK
Věra Jandová
19.01.2023 31.01.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 30.1.2023
Věra Jandová
18.01.2023 18.02.2023 Rozpočtové opatření DSO Kdyňsko 3/2022
Zdeněk Šup, starosta
16.01.2023 29.01.2023 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
Věra Jandová

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.04.2023 26.05.2023 FÚ PK - VV - daň z nemovitých věcí 2023
Věra Jandová
05.04.2023 21.04.2023 KÚ PK - VV - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK
Věra Jandová
28.03.2023 13.04.2023 MěÚ Domažlice - VV - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová