Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.11.2020 24.11.2020 Program zasedání Zastupitelstva Obce Brnířov dne 23.11.2020
Věra Jandová
21.10.2020 16.11.2020 úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výběrové řízení
Věra Jandová
16.10.2020 27.10.2020 Program zasedání zastupitelstva obce Brnířov 26.10.2020
Věra Jandová
12.10.2020 12.11.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov ze dne 5. 10. 2020
Věra Jandová
06.10.2020 27.10.2020 Záměr pronájmu sociálního bytu 1+KK
Věra Jandová
06.10.2020 27.10.2020 Záměr pronájmu sociálního bytu 2+KK
Věra Jandová
06.10.2020 27.10.2020 Záměr pronájmu sociálního bytu 3+KK
Věra Jandová
05.10.2020 31.10.2020 Nařízení KHS
Zdeněk Šup, starosta
24.09.2020 06.10.2020 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 5. 10. 2020
Věra Jandová
17.09.2020 03.10.2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Věra Jandová
14.09.2020 14.10.2020 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Brnířov č. 19 ze dne 31.8.2020
Věra Jandová
03.09.2020 09.09.2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Věra Jandová
21.08.2020 26.10.2020 ČSÚ - integrované šetření v zemědělství 2020
Věra Jandová
20.08.2020 31.08.2020 Program zasedání Zastupitelva obce Brnířov dne 31.8.2020
Věra Jandová
20.08.2020 29.08.2020 Oznámení o konání akce, při níž se nevymezuje doba nočního klidu
Věra Jandová
19.08.2020 03.10.2020 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Věra Jandová

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.10.2020 13.11.2020 KÚ PK - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti vyjádření - Modernizace trati
Věra Jandová
14.10.2020 30.10.2020 MěÚ Domažlice - veřejná vyhláška - úprava provozu na poz.komunikacích
Věra Jandová
13.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení společného a územního řízení
Zdeněk Šup, starosta
18.09.2020 05.10.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová