Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.05.2019 27.05.2019 Záměr pronájmu
Věra Jandová
25.04.2019 29.04.2019 Svolání prvního zasedání OVK
Zdeněk Šup, starosta
18.04.2019 29.04.2019 Program zastupitelstva
Zdeněk Šup, starosta
12.04.2019 29.04.2019 Rozpočtové opatření č.2/2019
Zdeněk Šup, starosta
09.04.2019 25.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 08.04.2019 Zápis ze zastupitelstva č.6
Zdeněk Šup, starosta
26.03.2019 11.04.2019 Záměr pronájmu pozemku
Zdeněk Šup, starosta
14.03.2019 26.03.2019 Program zastupitelstva 25.3.2019
Zdeněk Šup, starosta
08.03.2019 25.03.2019 Rozpočtové opatření č.1/2019
Zdeněk Šup, starosta
07.03.2019 23.03.2019 Zápis ze zastupitelstva č.5
Zdeněk Šup, starosta
07.03.2019 24.03.2019 Záměr pronájmu pozemku
Zdeněk Šup, starosta
08.02.2019 26.02.2019 Program zastupitelstva 25.2.2019
Zdeněk Šup, starosta
01.02.2019 18.02.2019 Výroční zpráva o činnosti Obce Brnířov v roce 2018 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Zdeněk Šup, starosta
01.02.2019 18.02.2019 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic
Zdeněk Šup, starosta

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2019.
Zdeněk Šup, starosta
04.04.2019 26.05.2019 Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.2/2019 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
2/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
4/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013
5/2019 Zdeněk Šup, starosta