Vážení spoluobčané,

Obecní úřad Brnířov upozorňuje, že do 30. dubna 2020 jsou splatné místní poplatky pro letošní rok. Poplatek za psy je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 9/2019, o místním poplatku ze psů, ve výši 100,- Kč za prvního psa nebo 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 

Poplatek za komunální odpady je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůve výši 500,- Kč/os/rok.

Uvedené poplatky můžete hradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Brnířov každou středu od 17:00 do 20:00 hodin nebo převodem na účet u KB č. 24821321/0100 (jako v. s. uveďte svoje číslo popisné, do poznámky vložte příjmení).