Smlouva o poskytnutí účelové dotace od KÚ PK č.36752018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.06.2018

Sejmuto: 31.07.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Šup, starosta