Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.08.2020 24.08.2020 Veřejná vyhláška o zastavení řízení modernizace železniční tratě
Zdeněk Šup, starosta
30.06.2020 15.07.2020 OZV obce Brnířov č. 2/2020 o regulaci nočního klidu
Věra Jandová
27.05.2020 12.06.2020 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 12020 o regulaci nočního klidu-stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
Věra Jandová
24.04.2020 27.05.2020 FÚ PK - Veřejná vyhláška
Věra Jandová
22.04.2020 11.05.2020 Rozhodnutí -schválení stavebního záměru "Brnířov - parkoviště"
Zdeněk Šup, starosta
06.04.2020 23.04.2020 Oznámení zahájení územního řízení-modernizace železniční tratě
Zdeněk Šup, starosta
17.03.2020 01.04.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
12.03.2020 28.03.2020 Oznámení zahájení společného řízení Brnířov - parkoviště
MeDO-16487/2020-Šab Zdeněk Šup, starosta
28.02.2020 16.03.2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zahořanského potoka v ř. km 0,00-13,85
Věra Jandová
17.12.2019 03.01.2020 OZV Obce Brnířov č. 7/2019 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakldádání se stavebním odpadem na území obce Brnířov
Věra Jandová
17.12.2019 03.01.2020 OZV Brnířov 82019 o regulaci nočního klidu
Věra Jandová
17.12.2019 03.01.2020 OZV Brnířov 92019 o místním poplatku ze psů
Věra Jandová
25.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2019.
Zdeněk Šup, starosta
04.04.2019 26.05.2019 Opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozů na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č.2/2019 o regulaci nočního klidu – stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
2/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
4/2019 Zdeněk Šup, starosta
28.03.2019 15.04.2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2013
5/2019 Zdeněk Šup, starosta
21.01.2019 21.03.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Zdeněk Šup, starosta
10.01.2019 30.01.2019 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Zdeněk Šup, starosta