Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.01.2017 28.01.2017 Návrh opatření obecné povahy-bobr evropský
02.01.2017 18.01.2017 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 3 / 2016 , kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy zřízené obcí Brnířov
23.09.2016 14.10.2016 Obecně závazná vyhláška 2/2016 o regulaci nočního klidu
05.09.2016 20.09.2016 Dražební vyhláška
21.06.2016 10.07.2016 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 1/2016 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03.05.2016 31.05.2016 Veřejná vyhláška _ finanční úřad
19.01.2016 04.02.2016 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
19.01.2016 04.02.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_DUNAJ
19.01.2016 04.02.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_LABE
19.01.2016 04.02.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_ODRA
23.10.2015 30.11.2015 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu
16.07.2015 03.08.2015 Veřejná vyhláška-stavební povolení
28.05.2015 22.06.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
30.04.2015 01.06.2015 Veřejná vyhláška Finančního úřadu Domažlice
29.01.2015 13.02.2015 Vyhláška 1I2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s odpad
29.04.2014 02.06.2014 Veřejná vyhláška Finančního úřadu
21.03.2014 30.04.2014 Vyhláška o počtu členů okrskových volebních komisí
18.03.2014 07.04.2014 Vyhláška Aktualizace zásad Úz.rozv.PK
07.11.2013 10.12.2013 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
23.05.2013 10.07.2013 Veřejná vyhláška Plzeňského kraje