Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.05.2015 22.06.2015 Záměr prodeje pozemku
22.05.2015 15.06.2015 Zápis ze zastupitelstva č.6
07.05.2015 18.05.2015 Program zastupitelstva 18.5.2015
04.05.2015 20.05.2015 Nařízení města Domažlice o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
28.04.2015 17.05.2015 Zpráva auditora o hospodaření obce za rok 2014
28.04.2015 17.05.2015 Závěrečný účet obce za rok 2014
13.04.2015 17.05.2015 Záměr prodeje pozemku
30.03.2015 08.04.2015 Program zastupitelstva 8.4.2015
09.03.2015 27.03.2015 Zápis ze zastupitelstva č.4
19.02.2015 02.03.2015 Program zastupitelstva 2.3.2015
11.02.2015 02.03.2015 Výroční zpráva o činnosti Obce Brnířov v roce 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
11.02.2015 02.03.2015 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic Obce Brnířov v souladu s ustanovením §102, odst.2 písm.n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu,v platném znění,(dále jen SŘ), na základě ustanovení zákona
29.01.2015 11.03.2015 Zápis ze zastupitelstva č.3
15.01.2015 26.01.2015 Program zastupitelstva 26.1.2015
22.12.2014 20.01.2015 Zápis ze zastupitelstva č.2
08.12.2014 17.12.2014 Program zastupitelstva 17.12.2014
28.11.2014 14.12.2014 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko
24.11.2014 12.12.2014 Zápis ze zastupitelstva č.1

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.04.2015 01.06.2015 Veřejná vyhláška Finančního úřadu Domažlice
29.01.2015 13.02.2015 Vyhláška 1I2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s odpad