Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.04.2015 17.05.2015 Závěrečný účet obce za rok 2014
13.04.2015 17.05.2015 Záměr prodeje pozemku
30.03.2015 08.04.2015 Program zastupitelstva 8.4.2015
09.03.2015 27.03.2015 Zápis ze zastupitelstva č.4
19.02.2015 02.03.2015 Program zastupitelstva 2.3.2015
11.02.2015 02.03.2015 Výroční zpráva o činnosti Obce Brnířov v roce 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
11.02.2015 02.03.2015 Výroční zpráva o vyřizování stížností a petic Obce Brnířov v souladu s ustanovením §102, odst.2 písm.n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a dle zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu,v platném znění,(dále jen SŘ), na základě ustanovení zákona
29.01.2015 11.03.2015 Zápis ze zastupitelstva č.3
15.01.2015 26.01.2015 Program zastupitelstva 26.1.2015
22.12.2014 20.01.2015 Zápis ze zastupitelstva č.2
08.12.2014 17.12.2014 Program zastupitelstva 17.12.2014
28.11.2014 14.12.2014 Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko
24.11.2014 12.12.2014 Zápis ze zastupitelstva č.1
20.11.2014 17.12.2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2015
11.11.2014 19.11.2014 Program zastupitelstva 19.11.2014
07.11.2014 31.12.2014 Dražební vyhláška o vyhlášení dražby dobrovolné dle zákona č.26/2000 Sb.
07.11.2014 19.11.2014 Zápis z ustavujícího zastupitelstva obce Brnířov
25.10.2014 03.11.2014 Program ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Brnířov
13.10.2014 03.11.2014 Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.01.2015 13.02.2015 Vyhláška 1I2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s odpad