Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.07.2012 17.08.2012 Zasedání OZ
07.06.2012 22.06.2012 Zasedání OZ
01.06.2012 15.06.2012 Výkaz o plnění rozpočtu
01.06.2012 15.06.2012 Výkaz zisku a ztráty
01.06.2012 15.06.2012 Rozvaha
01.06.2012 15.06.2012 Návrh zavřeného účtu za 2011
01.06.2012 15.06.2012 Zpráva o výsledku hospodaření
24.05.2012 08.06.2012 Dražba les
03.05.2012 18.05.2012 Zasedání OZ
02.04.2012 17.04.2012 Zasedání OZ
18.03.2012 18.12.2012 Kontrola hospodaření - audit 2010
15.03.2012 31.03.2012 Zápis z jednání OZ č. 17
11.03.2012 26.03.2012 Oznámení o zahájení správního řízení
08.03.2012 23.03.2012 Zápis ze zasedání OZ č. 5
04.03.2012 19.03.2012 Pozvánka na vítání občánků

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.05.2012 25.05.2012 Veřejná vyhláška Prapořiště
05.04.2012 20.04.2012 Veřejná vyhláška FÚ
22.03.2012 13.04.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
04.03.2012 19.03.2012 Veřejná vyhláška - prostředí

Výstavba a územní plánování

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.03.2012 19.03.2012 Územní rozhodnutí přípojky kanalizace