Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.04.2024 01.06.2024 FÚ - VV - daň z nemovitosti
Věra Jandová
12.04.2024 15.05.2024 Fú Domažlice - daň z nem. věcí
Věra Jandová
14.09.2023 02.10.2023 KÚ PK - VV - o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK
Věra Jandová
10.08.2023 28.08.2023 KÚ PK - VV o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
Věra Jandová
25.04.2023 26.05.2023 FÚ PK - VV - daň z nemovitých věcí 2023
Věra Jandová
05.04.2023 21.04.2023 KÚ PK - VV - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK
Věra Jandová
28.03.2023 13.04.2023 MěÚ Domažlice - VV - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
04.11.2022 31.12.2023 VV MZE ČR 596402022-1212
Věra Jandová
19.09.2022 06.10.2022 Ministerstvo dopravy - VV - rozhodnutí - modernizace trati Plzeň-Domažlice-st.hranice
Věra Jandová
09.08.2022 25.08.2022 KÚ PK - VV návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
14.06.2022 30.06.2022 MěÚ Domažlice - VV - stanovení místních úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
14.06.2022 30.06.2022 KÚ PK - VV - výzva k vyjádření k podanému odvolání
Věra Jandová
07.06.2022 23.06.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu Brnířov
Věra Jandová
05.05.2022 20.05.2022 KÚ PK - VV opatření obecné povahy - Colas CZ - přechodná úprava provozu
Věra Jandová
05.05.2022 20.05.2022 KÚ PK - VV - usnesení zastavení řízení - modernizace trati Plzeň-Domažlice-SRN
Věra Jandová
27.04.2022 25.05.2022 FÚ PK - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2022
Věra Jandová
26.04.2022 16.05.2022 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
21.04.2022 23.05.2022 Návrh opatření obecné povahy – stanovení místních úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
29.03.2022 14.04.2022 OZV obce Brnířov o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Věra Jandová
29.03.2022 14.04.2022 OZV obce Brnířov, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Brnířov
Věra Jandová