Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.09.2021 18.10.2021 Opatření obecné povahy MZe
Zdeněk Šup, starosta
02.09.2021 20.09.2021 Značení, VVOOP, přechodná úprava, COLAS CZ, Praha, I-22 Kdyně-Brnířov, oprava silnic
Zdeněk Šup, starosta
26.08.2021 13.09.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
MeDO-53529/2021-San Zdeněk Šup, starosta
08.07.2021 05.08.2021 Výběrové řízení s následnou aukcí UZVSM
Zdeněk Šup, starosta
02.06.2021 22.06.2021 MZeČR - VV - výzva k uplatnění připomínek + Národní plán povodí Labe
Věra Jandová
02.06.2021 22.06.2021 MDČR - VV - vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady - modernizace trati Plzeň - Domažlice
Věra Jandová
06.05.2021 21.05.2021 MěÚ Domažlice-oznámení VV-povolení přechodných úprav provozu na poz.komunikacích
Věra Jandová
26.04.2021 26.05.2021 Veřejná vyhláška finančního úřadu
Zdeněk Šup, starosta
08.04.2021 23.04.2021 VV - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
04.02.2021 20.02.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výzva k vyjádření k podanému odvolání
Zdeněk Šup, starosta
21.12.2020 07.01.2021 OZV Obce Brnířov č. 3/2020 o regulaci nočního klidu...
Věra Jandová
04.12.2020 20.12.2020 Veřejná vyhláška rozhodnutí
Zdeněk Šup, starosta
29.10.2020 13.11.2020 KÚ PK - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti vyjádření - Modernizace trati
Věra Jandová
14.10.2020 30.10.2020 MěÚ Domažlice - veřejná vyhláška - úprava provozu na poz.komunikacích
Věra Jandová
13.10.2020 29.10.2020 Oznámení o zahájení společného a územního řízení
Zdeněk Šup, starosta
18.09.2020 05.10.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Věra Jandová
13.08.2020 30.08.2020 Oznámení zahájení územního řízení-Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN
Zdeněk Šup, starosta
07.08.2020 24.08.2020 Veřejná vyhláška o zastavení řízení modernizace železniční tratě
Zdeněk Šup, starosta
30.06.2020 15.07.2020 OZV obce Brnířov č. 2/2020 o regulaci nočního klidu
Věra Jandová
27.05.2020 12.06.2020 Obecně závazná vyhláška obce Brnířov č. 12020 o regulaci nočního klidu-stanovení vyjímečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
Věra Jandová